ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ (ΠΟΦΕΝ)

Η ίδρυση της ΠΟΦΝΕ ως δευτεροβάθμιο όργανο των φοιτητών, έδωσε νέα πνοή στο φοιτητικό κίνημα της Κύπρου.

Από το 1973 η ΠΟΦΝΕ και τώρα ΠΟΦΕΝ, είναι μπροστάρης στους αγώνες για κατοχύρωση των φοιτητικών δικαιωμάτων και για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές.

Η ΠΟΦΕΝ είναι πλέον αναγνωρισμένη σαν ισότιμος κοινωνικός εταίρος σε όλα τα κέντρα λήψεως αποφάσεων που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους φοιτητές και τους νέους ανθρώπους (Υπ. Παιδείας, ΙΚΥ, ΣΕΤΕ, κτλ). Αυτό ήταν αποτέλεσμα των σκληρών και διαρκών αγώνων μας.

Η ΠΟΦΕΝ διαδραματίζει ένα πολυσχιδή ρόλο στα διεθνή δρώμενα. Συμμετέχει ενεργά και ανάπτυξε στενούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση Φοιτητών ESU, όπου είμαστε πλήρες μέλος. Μέσα από την ESIB, η φωνή της Ομοσπονδίας ακούγεται και λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στα αρμόδια όργανα της Ε.Έ
Πάγια τακτική της Ομοσπονδίας είναι η στενή συνεργασία με όλες τις φοιτητικές ενώσεις, γεγονός που θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της ενότητας δράσης και της περαιτέρω μαζικοποίησης του κυπριακού φοιτητικού κινήματος. Η ΠΟΦΕΝ, πιστή στην αγωνιστική της ιστορία, θα συνεχίσει να αγωνίζεται δυναμικά για την επίλυση όλων των φοιτητικών προβλημάτων, για πλήρη κρατική φοιτητική μέριμνα, για μια καλύτερη παιδεία, για ένα καλύτερο αύριο για ολόκληρο το φοιτητικό κίνημα, και για τη δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Στην ΠΟΦΕΝ συμμετέχουν 18 Φοιτητικές Ενώσεις ως μέλη. Ένα από αυτά είναι και η ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης

Η επίσημη ιστοσελίδα της ΠΟΦΕΝ: www.pofen.org.cy