Δημόσια και δωρεάν παιδεία

Αναφαίρετο δικαίωμα όλων των Κυπρίων αποτελεί η δημόσια και δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση στον τόπο τους. Θεωρούμε καθήκον του κράτους να στηρίζει ολόπλευρα το δημόσιο πανεπιστήμιο, ενώ το ύψος των κρατικών κονδυλίων για την παιδεία θα πρέπει να είναι ευθέως ανάλογο της κοινωνικής προόδου. Η εξαγγελία Σχολής Καλών Τεχνών, η ίδρυση και λειτουργία της Νομικής Σχολής, η ίδρυση τμημάτων Επιστημών Αποκατάστασης (Φυσικοθεραπεία, Εργοθεραπεία κλπ.) στο ΤΕΠΑΚ, το πρώτο ολοκληρωμένο πακέτο φοιτητικής μέριμνας καθώς και η επιδίωξη για κατάργηση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα των δημόσιων πανεπιστημίων, είναι μόνο μερικά από αυτά που προώθησε η κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια. Kαταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την απαράδεκτη δήλωση του Νίκου Αναστασιάδη για επιβολή διδάκτρων στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου όπως επίσης και την υποχρεωτική επιβολή παραβόλου για τις εγγραφές των φοιτητών του Πανεπιστημίου από την ίδια την ηγεσία του Πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα  καταδικάζουμε και την πρόταση της Κυβέρνησης-ΔΗΣΥ για την μείωση τεσσάρων εκατομύριων από τον προυπολογισμό του κράτους για την παιδεία.  Η παιδεία δεν είναι εμπόρευμα, αλλά δικαίωμα κατεκτημένο με κοινωνικούς αγώνες από εργαζόμενους και νεολαία. Το δικό μας όραμα είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο θα έχει στο επίκεντρο του τον άνθρωπο και σκοπό του την δημιουργία επιστημόνων που θα υπηρετούν τις ανάγκες των πολλών και όχι του κέρδους.

Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα το Υπουργείο Παιδείας με δηλώσεις του Υπουργού έρχεται να ενστερνιστεί, στην ουσία, τις θέσεις της Πρυτανείας του Παν. Κύπρου. Συγκεκριμένα μέσα από δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας προτείνεται όπως καταρτιστεί νομικό πλαίσιο που να δημιουργεί μια εναλλακτική διαδικασία εισδοχής των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Οφείλουμε να εκφράσουμε τη διαφωνία μας και να τονίσουμε για ακόμα μια φορά, ότι με τη δημιουργία μιας εναλλακτικής διαδικασίας, θα προκύψει ένας άδικος διαχωρισμός μεταξύ των μαθητών των δημοσίων και των ιδιωτικών σχολείων.

Διακήρυξη της Μπολόνια

Η Διαδικασία της Μπολόνια (1999), αποτελεί το βασικό εργαλείο για την προώθηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιωτικοποίησης των πανεπιστημίων και πλήρους πρόσδεσής τους στις ανάγκες του κεφαλαίου. Βασικός στόχος της είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε), ανταγωνιστικού απέναντι στα εκπαιδευτικά συστήματα των ΗΠΑ και των άλλων βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών. Με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται η Διαδικασία της Μπολόνια σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., γίνεται σταδιακή προσπάθεια εφαρμογής της και στα κυπριακά πανεπιστήμια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η  δημιουργία «Γραφείων διασύνδεσης με τις επιχειρήσεις» μέσα στα κυπριακά και ελληνικά πανεπιστήμια, γεγονός που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, όπως και κάθε λογική υποταγής της παιδείας μας στο Κεφάλαιο και τα κέρδη του. Το κυπριακό φοιτητικό κίνημα, έχει να επιδείξει πολλά χρόνια αγώνων για τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, την ίδρυση δημόσιων πανεπιστημίων που θα δίνουν ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση για την κυπριακή νεολαία, κατακτήσεις για κρατική φοιτητική μέριμνα και ολοκληρωμένη επιστημονική κατάρτιση. Δηλώνουμε, ότι στο δρόμο που χαράζουν οι χιλιάδες φοιτητές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, έτσι κι εμείς δεν θα μείνουμε απλοί θεατές στην υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση της παιδείας μας.

Φοιτητική Χορηγία και το Πακέτο Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας

Το πακέτο κρατικής φοιτητικής  μέριμνας αποτελεί μια μεγάλη κατάκτηση για το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα που δόθηκε για πρώτη φορά το 2008. Στόχος του πακέτου κρατικής φοιτητικής μέριμνας είναι να στηρίζει τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και να δίνεται βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

Από θέση αρχής, η ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης επισημαίνει πως σωστά στοχεύονται τα ψηλότερα εισοδηματικά στρώματα, αφού ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ο συσσωρευμένος πλούτος πρέπει να ενισχύσει το κράτος και όχι το κράτος τον συσσωρευμένο πλούτο μέσα από κοινωνικές παροχές ή επιδόματα. Αντιθέτως, σε περίοδο κρίσης τα μεσαία και ιδιαίτερα τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα του λαού, έχουν αυξημένη ανάγκη της στήριξης του κράτους για να μπορέσουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Γι αυτό η γενικότερη φιλοσοφία στόχευσης της φοιτητικής χορηγίας μας βρίσκει σύμφωνους. Παράλληλα όμως επιδιώκουμε την περαιτέρω στήριξη των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων καθώς είναι τα πρώτα θύματα που βρίσκονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα εξασφάλισης του αγαθού της μόρφωσης.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Αναστασιάδη-Συναγερμού συνέχισε για ακόμα μια χρονιά την επίθεση της στην φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο. Μετά το νομοσχέδιο μείωσης των δικαιούχων και της αλλαγής των κριτηρίων, μετά που η κυβέρνηση συνεχίζει να αφήνει κάθε χρόνο αδιανέμητο κονδύλι ενώ υπάρχει η δυνατότητα για αναδιανομή προς όφελος των φοιτητών, μετά από τις συνολικές αποκοπές 19 εκ., προχώρησε σε νέα αποκοπή, φτάνοντας τις αποκοπές άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Την ίδια στιγμή οι κυβερνώντες προχωρούν για ακόμη μια χρονιά σε ενέργειες που υποσκάπτουν την κρατική φοιτητική μέριμνα όπως τον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ιδρυθέντα από την Πρώτη Κυρία), γεγονός που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους.

H πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση στη φοιτητική χορηγία, στερεί σε πολλούς φοιτητές το δικαίωμα στη μόρφωση, μέσα από την ανεπαρκή κρατική στήριξη.  Συγκεκριμένα, η πρόταση της Κυβέρνησης αλλάζει τα περιουσιακά κριτήρια για την χορηγία από 1,2 εκατομμύρια με τιμές 1980 σε 1,2 εκατομμύρια σε τιμές 2013. Είναι κοινά αποδεκτό ότι, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις του 2013 είναι ξεκάθαρα παραφουσκωμένες, άρα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία των περιουσιών των οικογενειών. Οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, οικογένειες με ένα ή και δύο άνεργους οι οποίες όμως τα περιουσιακά τους στοιχεία ξεπερνούν το χαμηλό νέο όριο, θα αφήνονταν χωρίς κρατική βοήθεια για τις σπουδές των παιδιών τους. Ακόμα αλλάζει και η αύξηση στο εισοδηματικό όριο από 10000 ανά τέκνο σε 3000 ανά τέκνο.

Το φοιτητικό κίνημα έδωσε μεγάλη μάχη για να μην περάσει το νομοσχέδιο. Οι αγώνες των φοιτητών δεν πήγαν χαμένοι  αφού  καταφέραμε σαν φοιτητές να συμπεριληφθεί η αύξηση κατά 3000 ανά τέκνο, στα οικογενειακά εισοδηματικά όρια, έστω και αν το δικό μας αίτημα ήταν κατά 10000. Καταφέραμε οι αιτήσεις να ολοκληρώνονται στις 31 Μαρτίου και όχι 31 Αυγούστου για να μπορεί να έχει ουσία το βοήθημα που λαμβάνουν οι φοιτητές μέσα στην ακαδημαϊκή χρονιά. Αυτή η θετική εξέλιξη δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά επιστέγασμα του δυναμικού αγώνα που έδωσαν οι φοιτητές από την ώρα που γνωστοποιήθηκε το νομοσχέδιο-έκτρωμα από το Υπουργείο Παιδείας.

Ως ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης τονίζουμε ότι τα κριτήρια, όπως αυτά διαμορφώθηκαν το 2015, συρρικνώνουν τους δικαιούχους και θα πρέπει τουλάχιστον να επανέλθουν στα επίπεδα του 2012, όπως φυσικά και οι προϋπολογισμοί για τη φοιτητική μέριμνα. Αποτελεί πάγια μας θέση ότι ούτε και ένα σεντ δεν πρέπει να παραμένει αδιανέμητο από το κονδύλι της φοιτητικής μέριμνας. Οι φοιτητές και οι οικογένειες τους χρειάζονται τη στήριξη της πολιτείας καθώς τα έξοδα ενός φοιτητή έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Για να μπορέσουμε τουλάχιστον να αντεπεξέλθουμε στα πανάκριβα ενοίκια, στα πανάκριβα καύσιμα και ηλεκτρικό ρεύμα, στα υψηλά δίδακτρα των φοιτητών στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στα ψηλά αεροπορικά ναύλα για τους φοιτητές εξωτερικού, χρειαζόμαστε επαρκή φοιτητική μέριμνα. Απαιτούμε από το Υπ. Παιδείας, όπως στο αμέσως επόμενο  διάστημα να προχωρήσει άμεσα στη διανομή ολόκληρου του ποσού της φοιτητικής μέριμνας. Δεν χωρούν άλλες δικαιολογίες, ήδη το τελευταίο διάστημα γινόμαστε μάρτυρες των πολλών οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότεροι φοιτητές, τα οποία αυξάνονται αντί να μειώνονται. Ζητούμε πραγματική στήριξη των φοιτητών τώρα!

Επέκταση ειδικής χορηγίας – Χορηγία ν+2:

Διατυπώνουμε τη θέση μας για καθιέρωση ειδικής χορηγίας στους φοιτητές που ξεπερνούν τα έτη σπουδών τους, μέχρι και δύο έτη μετά. Τονίζουμε ότι για την επιβολή εισοδηματικών κριτηρίων στην παροχή της ειδικής χορηγίας θα πρέπει να επιβαρύνονται τα ψηλότερα εισοδηματικά στρώματα, αφού ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης ο συσσωρευμένος πλούτος πρέπει να ενισχύσει το κράτος και όχι το κράτος τον συσσωρευμένο πλούτο μέσα από κοινωνικές παροχές ή επιδόματα. Θεωρούμε πως πρέπει να επαναφερθεί η χορηγία στους ν+2 φοιτητές, αφού είναι δύσκολοι οικονομικά οι καιροί. Για όλους τους φοιτητές θα πρέπει να ισχύει ειδική ρύθμιση για το θέμα της χορηγίας ούτως ώστε να την δικαιούνται μέχρι και 2 χρόνια μετά τον κανονικό χρόνο αποπεράτωσης των σπουδών τους. Η ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης  δηλώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι όπως στο παρελθόν έτσι και σήμερα, θα παραμένει θεματοφύλακας της  χορηγίας.

Βελτίωση της λειτουργίας και όχι κατάργηση του ΚΥΣΑΤΣ:

Υπάρχουν φωνές που επιδιώκουν την μετατροπή του Κυπριακού Συμβουλίου Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών σε κέντρο πληροφόρησης με χαρακτήρα αποκλειστικά συμβουλευτικό. Απώτερος στόχος φαίνεται είναι η αποδυνάμωση των Δημοσίων Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Κάτι τέτοιο συνιστά πράξη εξυπηρέτησης αλλότριων προς τη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του τόπου, συμφερόντων επιζήμιων για το μέλλον της παιδείας και των φοιτητών. Η πολιτεία έχει υποχρέωση να αναβαθμίσει τον θεσμό του ΚΥΣΑΤΣ και να διορθώσει τα κακώς έχοντα στη λειτουργία του. Παράλληλα καλούμε το ΚΥΣΑΤΣ να επανεξετάσει τους τίτλους αξιολόγησης για τα πτυχία που άλλαξε η αναγνώριση τους από τους αντίστοιχους φορείς αξιολόγησης του εξωτερικού ενώ oι φοιτητές ήταν ήδη σε διαδικασία σπουδών.

Αεροπορικά ναύλα:

Οι τιμές των αεροπορικών ναύλων αποτελούν ένα από τα το κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι φοιτητές του εξωτερικού.

Τα πανάκριβα ναύλα, που αναγκάζονται να καταβάλλουν τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο οι φοιτητές, αποτελούν ένα σημαντικό κονδύλι το οποίο επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αν σε αυτά προστεθούν τα ενοίκια, η σίτιση και γενικά το κόστος ζωής, τότε γίνεται πολύ δύσκολο για μια οικογένεια να σπουδάσει τα παιδιά της, ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε. Δυστυχώς το ετσιθελικό κλείσιμο των Κυπριακών αερογραμμών ακύρωσαν και την συμφωνία μεταξύ της ΠΟΦΕΝ και των Κυπριακών αερογραμμών για χορήγηση μειωμένων κατά 10% εισιτήριο στους φοιτητές με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας όπως επίσης και δικαίωμα μεταφοράς αποσκευών βάρους μέχρι και 30 κιλών και εξαργύρωση βαθμών  Sunmiles για δωρεάν εισιτήριο με 50% λιγότερους βαθμούς. Καλούμε την κυβέρνηση που έβαλε το κλείσιμο του κρατικού αερομεταφορέα να επανέλθει με ολοκληρωμένο πλάνο στήριξης των φοιτητών του εξωτερικού οι οποίοι είναι πλέων έρμαιοι στο έλεος των ιδιωτικών αεροπορικών εταιριών.

Επίσης το ξαφνικό κλείσιμο των αερογραμμών της COBALT δημιούργησε μεγαλύτερο πρόβλημα καθώς οι τιμές των εισιτηρίων προς την Ελλάδα, όχι μόνο δεν σταθεροποιήθηκαν, όπως υπόσχονταν κυβερνητικοί αρμόδιοι, αλλά αντίθετα εκτοξεύθηκαν στα ύψη.

Ως ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης ζητούμε από την Hermes Airport Group να μειώσει για τους φοιτητές τους πολύ υψηλούς φόρους των αεροδρομίων κάτι που θα ισοδυναμεί με μείωση του συνολικού εισιτηρίου για όλες τις αεροπορικές εταιρίες. Επιπλέον, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ασκηθούν πιέσεις προς τις αεροπορικές εταιρείες για μείωση των αεροπορικών εισιτηρίων για τους φοιτητές και να διερευνηθεί η εξεύρεση μίας αεροπορικής εταιρείας η οποία θα προσφέρει πιο συμβατές τιμές αεροπορικών εισιτηρίων για τους φοιτητές. Ως εκ τούτου να αποσταλεί επιστολή στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, Υπουργείο Εξωτερικού και Υπουργείο Παιδείας όπου θα ζητούμε την παρέμβαση των εν λόγω υπουργείων για το ζήτημα των αεροπορικών εισιτηρίων.

Στέγαση:

Ως ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης ζητούμε την παροχή στους Κύπριους φοιτητές της Θεσσαλονίκης αντίστοιχο ποσοστό των υπαρχόντων φοιτητικών εστιών όπως είναι το ποσοστό των εγγεγραμμένων Κυπρίων φοιτητών στα Ελληνικά ΑΕΙ – ΤΕΙ.  Επιπλέον, ζητούμε παρέμβαση και λήψη μέτρων για την συνεχή και ανεξέλεγκτη αύξηση των ενοικίων που παρατηρείται στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια.

Χρέωση ΑΤΜ

Οι ελληνικές τράπεζες προχώρησαν στην επιβολή χρέωσης ύψους περίπου 2 ευρώ, σε φοιτητές κατόχους κυπριακών τραπεζικών καρτών, για κάθε ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ στην Ελλάδα. Ως ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης διεκδικούμε την κατάργηση της χρέωσης για τους φοιτητές.

Φοιτητική Ταυτότητα:

Μετά από πολύχρονους αγώνες του φοιτητικού κινήματος και πιέσεις προς την κυβέρνηση για ουσιαστική και νομικά κατοχυρωμένη θεσμοθέτηση της ιδιότητας του φοιτητή στην Κύπρο, δημιουργήθηκε ο θεσμός της φοιτητικής ταυτότητας. Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για την υλοποίηση του θεσμού αυτού. Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις, καθώς και η αποφασιστικότητα η οποία επέδειξαν οι εμπλεκόμενοι φορείς σε αυτή την διαδικασία απέδωσαν καρπούς, αφού η υλοποίηση της απόφασης παίρνει σάρκα και οστά τα τελευταία χρόνια. Πέραν τούτου ως φοιτητικό κίνημα θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ούτως ώστε η φοιτητική ταυτότητα να εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα ουσιαστικά ωφελήματα, τα οποία θα κατοχυρώνουν την μορφή της κρατικής μέριμνας που δικαιούται να απολαμβάνει ο εκάστοτε φοιτητής.

Θα πρέπει να προωθηθούν κι άλλοι τρόποι έκδοσης της φοιτητικής ταυτότητας όπως:

  1. Να σταλούν επιστολές από το Υπουργείο Παιδείας και τον Οργανισμό Νεολαίας σε όλους τους φοιτητές, στους χώρους μόνιμης διαμονής τους. Να εξηγείται στις επιστολές αυτές η σημασία της φοιτητικής ταυτότητας, να περιγράφονται αναλυτικά τα ωφελήματα που συνδέονται με την κάρτα, η προοπτική επέκτασης των ωφελημάτων, ο τρόπος έκδοσης της και να εσωκλείεται και αίτηση έκδοσης της ταυτότητας.
  2. Να ενταθεί η εκστρατεία προώθησης της φοιτητικής ταυτότητας, με διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και περιοδικά που απευθύνονται στη νεολαία.
  3. Να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να μεταφερθεί το μηχάνημα έκδοσης της ταυτότητας στις Πρεσβείες και τα Προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε χώρες όπου σπουδάζουν Κύπριοι φοιτητές και να στηθούν εκεί επιτελεία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφές Κυπρίων Φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια

Ως ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης απαιτούμε την απλούστευση της διαδικασίας εγγραφής των Κύπριων που εξασφάλισαν θέση σε πανεπιστήμια της Ελλάδας, αφού αυτή τη στιγμή είναι περίπλοκη, χρονοβόρα και με επιπλέον κόστος για τις οικογένειές των φοιτητών λόγω του apostille.

Μετεγγραφές

Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση των Υπουργών Παιδείας Κύπρου και πρώην Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδας, κ.κ. Καδή και Φίλη, ότι έχει συμφωνηθεί όπως οι Κύπριοι φοιτητές της ίδιας οικογένειας να έχουν τη δυνατότητα να μεταγράφονται στη βάση των ιδίων κριτηρίων που ισχύουν στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί διαχρονική θέση, όσο  της ΠΟΦΕΝ αλλά και των Φοιτητικών Ενώσεων του εξωτερικού. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι εξακολουθούν να πραγματοποιούνται, οι μετεγγραφές στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Παρά ταύτα διεκδικούμε περαιτέρω αύξηση των θέσεων που προσφέρονται για μετεγγραφές στους Κύπριους φοιτητές και επιδίωξη μας είναι η προάσπιση της διαδικασίας των μετεγγραφών ούτως ώστε να μην καταργηθούν στο μέλλον.

Όριο συνταξιοδότησης:

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια γίναμε μάρτυρες της αύξησης του ορίου από τα 60 στα 63 χρόνια και μετέπειτα στα 65 χρόνια. Το περασμένο χρονικό διάστημα για πολλοστή φορά έγινα προσπάθεια αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης από την Κυβέρνηση για τους δημόσιους γιατρούς στα 68 χρόνια. Γενικά, η όποια αύξηση του ορίου ενώ αρχικά αφορούσε συγκεκριμένους κλάδους στο τέλος γινόταν καθολική για όλους. Το μέτρο θα έχει οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, επιφορτίζοντας τα δημόσια οικονομικά, πλήττουν την παραγωγικότητα και παράλληλα αυξάνουν την ανεργία στους νέους.  Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη λογική ανοίγει την πόρτα προς την εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού.  Η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης σε όποια χώρα της Ευρώπης και αν εφαρμόστηκε οι κοινωνικές επιπτώσεις ήταν αλυσιδωτές. Δημιουργούν αυξημένη ανεργία με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται οι εργοδότες την τεράστια ζήτηση για εργασία για να επιβάλουν μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας. Η ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης θα πρέπει να παραμείνει πρωτοστάτης ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς και περαιτέρω αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης, αλλά και κάθε παρόμοιο αντιφοιτητικό και αντινεανικό μέτρο.

Αλληλεγγύη στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια:

Οι φοιτητές αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών τους και οι διοικήσεις των ιδιωτικών πανεπιστημίων σφυρίζουν αδιάφορα. Ένας φοιτητής για να μπορέσει να φοιτήσει σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο χρειάζεται μέσο όρο 8500 ευρώ για δίδακτρα.

Αυτό σημαίνει 35000 περίπου χιλιάδες ευρώ για ένα τετραετές πρόγραμμα, χωρίς να συνυπολογίζονται τα καθημερινά έξοδα είτε για ενοίκιο, είτε για υλικά που χρειάζονται για να παρακολουθήσει ένας φοιτητής το πρόγραμμα σπουδών (βιβλία, υλικά εργαστηρίου, κ.α). Μεγάλος αριθμός φοιτητών αναγκάζεται να σταματήσει τις σπουδές του λόγο των ψηλών εξόδων, ενώ μεγάλη μερίδα δουλεύει για να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές απαιτήσεις. Ως ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης εκφράζουμε την απογοήτευση και τη διαφωνία μας για την απόφαση δύο ιδιωτικών πανεπιστημίων της Λευκωσίας, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, να αυξήσουν τα δίδακτρα τους στους πλείστους κλάδους. Φαίνεται πως οι διοικήσεις των πανεπιστημίων δεν λαμβάνουν τα μηνύματα των καιρών, και λειτουργώντας με την λογική του κέρδους αυξάνουν τα δίδακτρα τους. Οι αυξήσεις αυτές φτάνουν σε συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών ακόμα και το 30%.

Αν είναι δυνατόν μέσα σε περιόδους που η κυπριακή κοινωνία προσπαθεί να επιβιώσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να λαμβάνουν αποφάσεις που ουσιαστικά στερούν τη δυνατότητα της μόρφωσης στους νέους μας! Οι διοικήσεις των ιδιωτικών πανεπιστημίων οφείλουν να αφουγκραστούν την κοινωνία και να βοηθήσουν την νέα γενιά του τόπου μας αλλά και τις οικογένειες τους, να σπουδάσουν. Επαναλαμβάνουμε για ακόμη μία φορά τη θέση μας ότι τα δίδακτρα των ιδιωτικών πανεπιστημίων πρέπει να μειωθούν κατά 30% σε όλα τα προγράμματα σπουδών, με βάση τα εγκεκριμένα δίδακτρα του 2010-2011.

Η ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης ζητά την εφαρμογή της νομοθεσίας του πλαφόν, στα δίδακτρα των πανεπιστημίων. Θα σταθούμε ενάντια σ’ αυτούς που θέλουν να αισχροκερδούν σε βάρος των φοιτητών. Εμείς δεν αποδεχόμαστε να μας στερήσει κανείς το δικαίωμα μας στη μόρφωση.

Την αφαίμαξη των ταμείων ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Ως ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης εκφράζουμε την εναντίωση μας προς την κίνηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τη πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, που αναγκάζει όλους τους οργανισμούς να καταθέσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα, τις καταθέσεις και τα αποθεματικά τους στην τράπεζα της Ελλάδας. Από τη δέσμευση αυτή εξαιρούνται τα ποσά που απαιτούνται για την κάλυψη των ταμειακών τους υποχρεώσεων μόνο για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Αυτή η πολιτική θα έχει άμεσες τραγικές επιπτώσεις στις σπουδές μας, έρχεται να προστεθεί στις τεράστιες ελλείψεις που ήδη έχουν τα Ιδρύματα μας από τη μείωση προϋπολογισμού σε ΑΕΙ και ΤΕΙ τα τελευταία 5 χρόνια και την «κλοπή» αρκετών εκατομμυρίων ευρώ από τα αποθεματικά τους.

Πανεπιστημιακό Άσυλο

Η κυβέρνηση της ΝΔ, αξιοποιώντας ως πρόσχημα την ανομία και τη δράση συμμοριών, που καμία σχέση δεν έχουν με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με το προηγούμενο πλαίσιο, κατήργησε το ακαδημαϊκό άσυλο, μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του φοιτητικού κι ευρύτερα του εργατικού-λαϊκού κινήματος.

Επιχειρώντας να κρύψει την ουσία της ρύθμισης, η κυβέρνηση της ΝΔ επικαλείται την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη δήθεν προστασία της, αναμασώντας όσα έλεγε και η προηγούμενη ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα από τέτοια «ευχολόγια» θέλουν να κρύψουν ότι στο “πανεπιστήμιο-επιχείρηση”, που φτιάχνεται, με την πολιτική όλων των κυβερνήσεων, οι σπουδές των φοιτητών, όπως και η ανάπτυξη της επιστήμης και της έρευνας, μόνο ελεύθερες δεν μπορεί να είναι, αφού είναι δεμένες στην προκρούστεια κλίνη της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Γι’ αυτό και, συνεχίζοντας στο δρόμο του προκατόχου της ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση της ΝΔ θέλει να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε οι εκπρόσωποι των συμφερόντων του κεφαλαίου να έχουν απόλυτη ασυλία να κυκλοφορούν μέσα στα πανεπιστήμια και να κάνουν τις μπίζνες τους.

Η ΝΔ σηκώνει τη σημαία “νόμος και τάξη” για να σηματοδοτήσει πως η συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής θα χρειαστεί ένταση της καταστολής, εντός κι εκτός των ιδρυμάτων. Εξάλλου, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αντιμετώπισαν με την καταστολή τους αγώνες φοιτητών και εκπαιδευτικών, όποια ρύθμιση για το άσυλο κι αν ίσχυε.

Ωστόσο, ούτε η καταστολή, ούτε η οποιαδήποτε ρύθμιση για το άσυλο μπορεί να εμποδίσει το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, όταν αυτό συγκεντρώνει δυνάμεις και μαζικοποιεί τη συλλογική αγωνιστική διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών των φοιτητών.

Το πραγματικό περιεχόμενο του ασύλου μπορούν να το υπερασπιστούν οι φοιτητικοί σύλλογοι και οι συνδικαλιστικοί φορείς στα πανεπιστήμια και των πανεπιστημιακών δασκάλων, το εργατικό – λαϊκό κίνημα συνολικά. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από τον αγώνα ενάντια στην πολιτική που διαμορφώνει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα ιδρύματα -και αξιοποιείται και ως πρόσχημα για το χτύπημα του ασύλου- και ο οποίος αγώνας διεκδικεί την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού και της νεολαίας στη μόρφωση, στη δουλειά, στη ζωή.

Ως ΕΦΕΚ Θεσσαλονίκης θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την κατάργηση  ΝΔ να καταργήσει το ακαδημαϊκό άσυλο.

Όχι στη διαγραφή στα ν+2

Καταδικάζουμε και διαφωνούμε με οποιαδήποτε διαγραφή φοιτητών, ακόμα και με την περάτωση των ν+2 ετών σπουδών. Το κράτος πρέπει αντιλαμβάνεται τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν και να λαμβάνει υπόψη τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Επίσης πρέπει να ωθεί τους νέους στις σπουδές και όχι να τους απωθεί με τις διαγραφές. Η παιδεία είναι και πρέπει να παραμείνει αναφαίρετο δικαίωμα για όλους.