ΠΑΜΑΚ | Υποβολή δικαιολογητικών για παροχή δωρεάν κάρτας σίτισής

Συμφοιτητές συμφοιτήτριες, Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 18 Σεπτεμβρίου 2017 μέχρι και Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 θα γίνεται η υποβολή

Read more

Εγγραφή στα ΑΑΕΙ και ΑΤΕΙ | Απαραίτητα δικαιολογητικά

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:   Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης (Αποδεικτικό Απόλυσης): Επικυρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου

Read more