Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο, με την πανεπιστημιούπολή του να εκτείνεται στα 430.000  τ.μ και ορισμένες από τις εγκαταστάσεις του να βρίσκονται σε άλλα σημεία της πόλης εκτός του campus.

Στο ΑΠΘ λειτουργούν 41 προπυχιακά προγράμματα σπουδών και 92 μεταπτυχιακά, ενώ απαριθμούνται 23 συνεργασίες με ξένα ιδρύματα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.  Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα Erasmus από το 1987 αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τέταρτο της συνολικής κινητικότητας Erasmus στην Ελλάδα στις δράσεις του Προγράμματος για Σπουδές και Ακαδημαϊκό Προσωπικό.

Υπηρεσίες
Το πανεπιστήμιο διαθέτει ποικίλες ιστοσελίδες ενημέρωσης των φοιτητών του, στις οποίες κανείς έχει πρόσβαση με τον ιδρυματικό λογαριασμό του, τον οποίο δημιουργεί με αποκλειστικό όνομα χρήστη(username) και κωδικό πρόσβασης (password) που του παρέχει η γραμματεία της σχολής του με την εγγραφή του.
Μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Γραμματείας (sis.auth) ο φοιτητής μπορεί να ενημερώνεται για τους βαθμούς του, να κάνει αίτηση για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις σπουδών και άλλα πανεπιστημιακά έγγραφα, καθώς και να προβαίνει στις δηλώσεις μαθημάτων και στις δηλώσεις εξαμήνου(εγγραφή στο τρέχον εξάμηνο). Τις ίδιες δυνατότητες του παρέχει πλέον η νέα εφαρμογή που δημιούργησε πρόσφατα το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΑΠΘ, myAuth app, με την οποία μπορεί επιπλέον να ενημερώνεται για τις ανακοινώσεις της σχολής, το πρόγραμμα των μαθημάτων και της εξεταστικής, το καθημερινό μενού της φοιτητικής λέσχης και άλλα πολλά που ενδιαφέρουν τον φοιτητόκοσμο του ΑΠΘ.
Με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου(webmail.auth) o φοιτητής μπορεί να επικοινωνεί με τους καθηγητές του, να λαμβάνει διάφορα mail που τον αφορούν από την Πρυτανεία, την Γραμματεία της σχολής ή άλλους φορείς, καθώς και να παραδίδει ηλεκτρονικά τυχόν εργασίες που του ανατίθενται. Τέλος, με το elearning.auth, μπορεί ο ενδιαφερόμενος φοιτητής να εγγραφεί στα μαθήματα της σχολής του, συνήθως με τη χρήση κωδικού τον οποίο δίνει ο καθηγητής, ώστε να κατεβάζει το διδακτικό υλικό που υπάρχει στην πλατφόρμα(πχ σημειώσεις, διαγράμματα ύλης κ.ά).

Παροχές

Στον χώρο της πανεπιστημιούπολης λειτουργεί  η φοιτητική λέσχη, όπου προσφέρονται καθημερινά δωρεάν γεύματα στους φοιτητές του ΑΠΘ.  Υπάρχει επίσης η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ, η οποία στεγάζει αναγνωστήριο και χώρο ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το πανεπιστήμιο παρέχει επιπλέον τη δυνατότητα χρήσης του πανεπιστημιακού γυμναστηρίου με 15 ευρώ τον χρόνο(εγγραφή με επίδειξη της φοιτητικής κάρτας-πάσο), όπου καθημερινά λαμβάνει χώρα πλήθος αθλημάτων και δραστηριοτήτων. Τέλος, παρέχεται δυνατότητα στέγασης στις φοιτητικές εστίες στους δικαιούχους φοιτητές, κατόπιν σχετικής αίτησης.