Συμφοιτητές, συμφοιτήτριες,

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων διδακτικών βιβλίων για το τρέχον εαρινό εξάμηνο έως και την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018. Επίσης, ως νέα καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων ορίζεται η Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018.

Η επίσημη ανακοίνωση:
http://www.eudoxus.gr/Files/Paratasi_Earinou_2017-18.pdf