Η Δ.Κ.Κ.Φ. Προοδευτική Θεσσαλονίκης ενημερώνει τους νεοεισαχθέντες φοιτητές , που εξασφάλισαν θέση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά την ακαδημαϊκή χρονιά το 2015-2016, ότι πρέπει να προβούν σε ηλεκτρονική προεγγραφή στο σύστημα (https://register.auth.gr/) πριν την προσέλευση στην γραμματεία της Σχολής. Η δήλωση προεγγραφής πρέπει να επισυναφθεί μαζί με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Για πληροφορίες:
Αλέξανδρος Γερολατσίτης: 00306951217209
Άγγελος Αγγελή: 00306945198182

Η ιστοσελίδα:

https://register.auth.gr

*Ισχύει μόνο για το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης