Η Δ.Κ.Κ.Φ. Προοδευτική Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει πως η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς έχει προβεί στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας των ακόλουθων ιδιωτικών ινστιτούτων και Κολλεγίων στη Θεσσαλονίκη:

1. Ιδιωτικό ΙΕΚ με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΞΥΝΗ» στην εταιρεία «ΤΟΠΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
2. MEDITERANIAN COLLEGE στην εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Ε.»

Οι σπουδαστές των Ι.Ι.Ε.Κ. δικαιούνται επιστροφή των διδάκτρων που έχουν ήδη προκαταβάλει ενόψει της νέας εκπαιδευτικής  περιόδου, δικαιούνται είτε μεταγραφή σε άλλο Ιδιωτικό ΙΕΚ της περιοχής προτίμησης τους, όπου λειτουργεί τμήμα της ειδικότητας τους, είτε δωρεάν μετεγγραφής σε δημόσιο Ι.Ε.Κ., εφόσον λειτουργούν αντίστοιχα τμήματα με την ειδικότητά τους. Αν δεν λειτουργούν τμήματα αντίστοιχα της ειδικότητας τους είναι δυνατόν να συγκροτηθούν νέα κατόπιν απόφασης της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ..
Οι σπουδαστές του ανωτέρου κολλεγίου δικαιούνται επιστροφή των διδάκτρων είτε μετεγγραφής σε άλλο Κολλέγιο της προτίμησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες:
0030 6951217209 Αλέξανδρος

Η επίσημη ανακοίνωση:
http://www.minedu.gov.gr/eidiseis/23244-07-09-16-anaklisi-adeion-idiotikon-iek