ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

 

 1. Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης (Αποδεικτικό Απόλυσης):

Επικυρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης.

2. Έντυπο Π1 που έχει εκδοθεί και χορηγηθεί στους υποψηφίους από τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης. Το έντυπο αυτό είναι η βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ ́ όλη τη διάρκειά του.

Επικυρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης.

3. Βεβαίωση Πρόσβασης Παγκύπριων Εξετάσεων με το γενικό βαθμό, η οποία εκδόθηκε στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) κατά την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ.

Οι υποψήφιοι των Παγκύπριων Εξετάσεων 2016 έχουν Βεβαίωση Πρόσβασης που φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα. Οι υποψήφιοι των ετών 2014 και 2015 θα πρέπει να προσέλθουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Λευκωσία (οποιαδήποτε μέρα) ή στα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης της Επαρχίας στην οποία είχαν υποβάλει την αίτησή τους (από τη Δευτέρα 5.9.2016) για να παραλάβουν νέες Βεβαιώσεις που φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα

4. Βεβαίωση Καταγωγής που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του ούτως ώστε να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει καταγωγή από την Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη Βεβαίωση εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία αναγράφεται η καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του.

Οι υποψήφιοι εξασφαλίζουν τη Βεβαίωση Καταγωγής από τις Επαρχιακές Διοικήσεις ή το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία.

H πρωτότυπη υπογραφή της συγκεκριμένης Βεβαίωσης εξασφαλίζεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης στη Λευκωσία ή λειτουργό του Υπουργείου Εσωτερικών που θα βρίσκεται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη στη Λεμεσό μέχρι και την Πέμπτη 1.9.2016 και από την Τρίτη 6.9.2016 μέχρι και την Παρασκευή 9.9.2016.

5. Τρεις φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου. Πιστοποιούνται από τον αρμόδιο κοινοτάρχη είτε από πιστοποιούντα υπάλληλο.

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου αντίστοιχου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία του υποψηφίου.

Επικυρώνεται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις.

7. Υπεύθυνη Δήλωση – έντυπο της Ελληνικής Δημοκρατίας το οποίο δόθηκε σε κάθε υποψήφιο κατά την υποβολή της αίτησής του για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (2016, 2015, 2014)

Πιστοποιείται από πιστοποιούντα υπάλληλο και επικυρώνεται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις.

Επισημαίνεται ότι οι άρρενες υποψήφιοι των ετών 2015 ή 2014, που υπηρετούσαν στην Εθνική Φρουρά, πρέπει, επίσης, να παρουσιάσουν για εγγραφή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας και τη σχετική βεβαίωση απόλυσης από το στρατό (με πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα).

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ APPOSTILLE:

Όλα τα πιο πάνω έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Λευκωσία: Λεωφ. Αθαλάσσας 125 και Λεμεσός: Σπύρου Αραούζου 21 – συστεγάζεται με το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη) για τη διαδικασία APPOSTILLE.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να εξασφαλίσουν για κάθε έγγραφο χαρτόσημο αξίας €5 (πέντε ευρώ) από το Ταχυδρομείο πριν προσέλθουν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη διαδικασία APPOSTILLE.

->Εξουσιοδότηση για εγγραφή

 1. Η εγγραφή υποψηφίων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας μπορεί να γίνει και με εξουσιοδότηση. Όσοι θα εξουσιοδοτήσουν εκπρόσωπό τους για την εγγραφή τους, πρέπει προηγουμένως να έχουν εξασφαλίσει πιστοποίηση της υπογραφής τους από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο.

  -> Οι άρρενες υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση και υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Η θέση τους θα κρατηθεί αυτόματα ώστε να φοιτήσουν στη Σχολή/Τμήμα επιλογής τους, αμέσως μόλις ολοκληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. 

  ΓΙΑ ΟΤΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ ΜΗΝ ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

  Αλέξανδρος Γερολατσίτης: 00306951217209 / 99808206
  Άγγελος Αγγελή: 00306945198182 / 99039906

  ΜΑΖΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ !!!

  Η επίσημη ανακοίνωση:
  http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp4472a

  ΒΟΉΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΠΙΤΙ 2016 (2)