Η Δ.Κ.Κ.Φ. Προοδευτική σας ενημερώνει πως μέχρι στιγμής έχουν ανακοινωθεί τα ακόλουθα προγράμματα της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεβρίου 2016.

Πρόγραμμα Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής:

Πρόγραμμα Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής:

Πρόγραμμα Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

Πρόγραμμα Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 

Αναμένουμε το πρόγραμμα εξετάσεων του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών,

του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

(Συνεχής ενημέρωση)

Από τα μεγάλα μέχρι να μικρά μαζί!