Συμφοιτητή – τρια,

Θα θέλαμε να σε συγχαρούμε για την επιτυχία σου στα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας. Έχοντας γνώμονα την κατάσταση της οικονομίας στην Κύπρο για αρκετούς συμφοιτητές μας, η αρχή αλλά και η ολοκλήρωση των φοιτητικών σπουδών φαντάζει Γολγοθάς λόγω οικονομικών ζητημάτων.

Η Δ.Κ.Κ.Φ. Προοδευτική Θεσσαλονίκης, βρίσκεται στο πλευρό του κάθε φοιτητή. Ενισχύοντας τον με γνώσεις και εμπειρία σε φοιτητικά θέματα αλλά και παλεύοντας για μια δημόσια και δωρεάν παιδεία, αφού οι μόρφωση δεν είναι εμπόρευμα αλλά δικαίωμα όλων.

Στη Θεσσαλονίκη λειτουργούν πέντε φοιτητικές εστίες, εκ των οποίων οι τέσσερεις (Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης) καλύπτουν φοιτητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Φοιτητική Εστία Καλαμαριά, η οποία καλύπτει τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Για να δικαιούται κάποιος φοιτητής να κάνει αίτηση εισδοχής στις εστίες θα πρέπει να εκπληρώνει  τις πιο κάτω προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις:

Οι αιτούντες Φοιτητές πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν την ιδιότητα του φοιτητή ΑΠΘ ή του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Να μην έχουν συμπληρώσει το 25 έτος της ηλικίας τους
 • Να μην είναι πτυχιούχοι άλλης ανώτερης – ανώτατης σχολής
 • Οι οικογένειές τους να διαμένουν μόνιμα σε άλλον τόπο, εκτός νομού Θεσσαλονίκης και να μην διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στην Θεσσαλονίκη
 • Να μην έχουν απομακρυνθεί από τις ΦΕΘ με προηγούμενη απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής του ΑΠΘ για τις Φοιτητικές Εστίες

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στις πιο κάτω διευθύνσεις το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Φοιτητές Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γραμματεία Α΄ Φοιτητικής Εστίας Θεσσαλονίκης

Στίλπωνος Κυριακίδη 17,

Σαράντα Εκκλησιές

54636 Θεσσαλονίκη

Φοιτητές Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Γραμματεία Φοιτητικής Εστίας Καλαμαριάς

Λυκούδη 4-6,

Καλαμαριά

55132, Θεσσαλονίκη

 

Τα απαραίτητα έντυπα τα οποία πρέπει να συνοδεύουν την κάθε αίτηση είναι τα εξής:

 • Βεβαίωση Φοίτησης από τη Γραμματεία του τμήματος. Για τους Κύπριους φοιτητές είναι αποδεκτή και η βεβαίωση του υπουργείου παιδείας λόγω καθυστέρησης εγγραφής των Κυπρίων στα πανεπιστήμια
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον κοινοτάρχη όπου θα αναγράφονται τα μέλη της οικογένειας καθώς και η κατάσταση της οικογένειας (διαζευγμένοι γονείς, αποθανόντες γονείς κ.λ.π)
 • Φωτοτυπία της ταυτότητας μπρος πίσω. Οι ταυτότητες που δεν έχουν ημερομηνία λήξης θεωρούνται ληγμένες. Για έκδοση καινούριας ταυτότητας αποταθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης του πολίτη σε κάθε επαρχεία.
 • Φορολογική ταυτότητα. Εκκαθαριστικό για το τρέχον έτος από το γραφείο Φόρου Εισοδήματος και για τους δύο γονείς
 • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άνδρες
 • Φωτοτυπία ταυτότητας πολυτέκνων για πολύτεκνες οικογένειες.
 • Κάθε ειδική κατηγορία πρέπει να συνοδεύεται από απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικό θανάτου για αποθανόντες γονείς, βεβαίωση κοινοτάρχη για διαζευγμένους γονείς κ.λ.π)
 • Υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας.(Στα περίπτερα και βιβλιοπωλεία της Ελλάδας πωλούνται υπεύθυνες δηλώσεις, όπου θα πρέπει να συμπληρωθεί η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας καθώς επίσης ότι η οικογένεια δεν έχει οποιαδήποτε ιδιόκτητη κατοικία στη Θεσσαλονίκη)
 • Φοιτητές με προβλήματα υγείας των ιδίων ή της οικογένειας θα πρέπει να πιστοποιούνται με ιατρικές βεβαιώσεις
 • Δύο (2) φωτογραφίες μέγεθος διαβατηρίου

 

Καλό θα είναι να γίνει τηλεφωνική επικοινωνία για παραλαβή της αίτησης

Γραμματεία Α΄ Φοιτητικής Εστίας Θεσσαλονίκης

0030 – 2310 – 210315 / 210314

Γραμματεία Φοιτητικής Εστίας Καλαμαριάς

0030 – 2310 – 441292

 

Δ.Κ.Κ.Φ. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Με τους φοιτητές, για τους φοιτητές»

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γερολατσίτης Αλέξανδρος 99808206 / 6951217209

Άγγελος Αγγελή 99039906 / 6945198182