Η Προοδευτική Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει πως ανακοινώθηκαν τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεται ένας πρωτοετής φοιτητής του ΤΕΙ, ο οποίος πληρεί τα κριτήρια, για την έκδοση κάρτας σίτισης

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:
-> Όριο εισοδήματος 45.000 ευρώ
-> Για κάθε αδερφό/ή που σπουδάζει το όριο προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Εκτύπωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης
2. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον δήμο
4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
5. Αποδεικτικό έγγραφο μόνιμης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ)
6. Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας Ε1 του τελευταίου οικονομικού έτους (απλή έγκυρη εκτύπωση από το taxis-όχι φωτοτυπία). Το εκκαθαριστικό θα πρέπει να είναι του γονέα (όταν ο φοιτητής είναι προστατευόμενο μέλος) ή του ιδίου φοιτητή (όταν ο φοιτητής διαθέτει ανεξάρτητο δικό του Ε1-όριο 25.000 ευρώ)
7. Βεβαίωση εγγραφής από το τμήμα εισαγωγής
8. Βεβαίωση σπουδών για κάθε αδελφό/ή που σπουδάζει
9. Ειδικά για αλλοδαπούς φοιτητές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής
10. Πολύτεκνοι: Πιστοποιητικό της Α.Σ.Π.Ε.
11. Άνεργος γονέας: Βεβαίωση επιδότησης ανεργίας από τον τοπικό Ο.Α.Ε.Δ.
12. Μέλος οικογένειας που ανήκει στην κατηγορία ΑΜΕΑ: Βεβαίωση αναπηρίας (πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής)
13. Ορφανοί από τον ένα ή και τους δύο γονείς: Ληξιαρχική πράξη θανάτου
14. Μονογονεϊκές οικογένειες: Ληξιαρχική πράξη γέννησης του φοιτητή

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
http://www.autom.teithe.gr/eclass/modules/announcements/announcements.php?course=NEWS100&an_id=1713