Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 δεν πραγματοποιήθηκαν η Β’ Γενική Συνέλευση και οι Εκλογές της Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε πως η Α’ Γενική Συνέλευση ήταν καταστατική, με τη μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών (70%+) να εγκρίνει τις αλλαγές, αλλά να μην τίθενται σε εφαρμογή λόγο της απαιτούμενης από το νόμο υπερπλειοψηφίας του 75%.

Η μη πραγματοποίηση τόσο της Β’ Γενικής Συνέλευσης αλλά και των Εκλογών δημιούργησε αδιέξοδο στην Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης, αφού το Δ.Σ το οποίο υπάρχει είχε εκλεγεί μόνο για ένα ακαδημαϊκό έτος. Ως Δ.Κ.Κ.Φ. Προοδευτική Θεσσαλονίκης θεωρούμε πως είναι αυτονόητο πως δεν γίνεται το παρών διοικητικό συμβούλιο να αποφασίσει αυτοβούλως να αυξήσει τη θητεία του στα δύο έτη, χωρίς να έχει την έγκριση των μελών της Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης. Άλλωστε, από τη στιγμή που για το έτος 2018-2019 δεν δόθηκε το δικαίωμα ψήφου στους συμφοιτητές μας, κανείς από εμάς δεν είναι αρμόδιος να θεωρήσει ότι το παρών Δ.Σ. έχει την έγκριση των φοιτητών και για την επόμενη χρονιά.

Επί αυτού θυμίζουμε το Άρθρο 14 του Καταστατικού που λέει τα εξής:
«ΑΡΘΡΟΝ 14ον  :  Η  Ένωσις  διοικείται από 11μελές Διοικητικόν Συμβούλιον (Δ.Σ.) εκλεγόμενον κατά το εαρινό εξάμηνο κάθε χρόνου, διά μυστικής ψηφοφορίας και δια απλής αναλογικής.»

Στη δική μας αντίληψη είναι ξεκάθαροι οι λόγοι για τους οποίους κατέστη αδύνατο να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες της Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης και αυτές έχουν καταγραφεί πολλάκις στα πρακτικά του Δ.Σ. Θεωρούμε πως οι ευθύνες είναι ξεκάθαρο ποιους βαραίνουν, αλλά επί της παρούσης δεν έχει καμία σημασία να τις συζητούμε εκ νέου. Για το παρών Δ.Σ. εκείνο που προέχει είναι να ρυθμιστούν τα ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα ενόψει του επόμενου ακαδημαϊκού έτους αφού δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες διεργασίες.

Είναι κοινώς αποδεκτό από όλους ότι η λειτουργία του συλλόγου τα τελευταία χρόνια δεν είναι προς όφελος των φοιτητών μιας και προκύπτουν συνεχώς αδιέξοδα. Πέρα από το πρόβλημα της μη εξεύρεσης αίθουσας και χρημάτων για τη πραγματοποίηση της Συνέλευσης και των Εκλογών, δεδομένες είναι και οι έντονες διαφωνίες μεταξύ των παρατάξεων καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για τις εγγραφές μελών στην Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω η Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης αναλώνεται συνεχώς σε ατέλειωτες συζητήσεις επί διαδικαστικών, αφού το παρών καταστατικό δεν αναφέρει ξεκάθαρες διαδικασίες, ενώ τα σημερινά φοιτητικά δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί έντονα σε σχέση με το παρελθόν.

Ως Δ.Κ.Κ.Φ. Προοδευτική Θεσσαλονίκης θεωρούμε ότι ενδεχόμενη αλλαγή του καταστατικού (σε θετική πάντοτε κατεύθυνση) θα επιλύσει μια σειρά από προβλήματα, γεγονός που θα δώσει την ευκαιρία στην Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά προς όφελος των συμφοιτητών μας.

Μετά από μελέτη όλων των δεδομένων που έχουμε ενώπιον μας, η Δ.Κ.Κ.Φ. Προοδευτική Θεσσαλονίκης έχει καταλήξει στα εξής, τα οποία προτείνει και στις υπόλοιπες παρατάξεις.

  • Σύσσωμη παραίτηση του Δ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης αφού αυτό έχει εκλεγεί ΜΟΝΟ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
  • Η εκπροσώπηση στην ΠΟΦΕΝ για το 46ο της Συνέδριο να είναι συμβολική, χωρίς να εξασκηθεί οποιοδήποτε δικαίωμα ψήφου, τόσο για τα ψηφίσματα όσο και για τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας.
  • Οι παρατάξεις που συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές (Μάϊος 2018) να συγκροτήσουν 5μελή άτυπη διαπαραταξιακή επιτροπή με έναν εκπρόσωπο από κάθε παράταξη έτσι ώστε να μπορέσει η Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης να οδηγηθεί στην Α και Β Γενική Συνέλευση καθώς και σε Εκλογές.

Η επιτροπή αυτή θεωρούμε πως είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί καθώς υπάρχει ιστορική ευθύνη έναντι της Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης καθώς και των φοιτητών, να μην αφήσουμε το φοιτητικό κίνημα της Θεσσαλονίκης χωρίς έστω το ελάχιστο, δηλαδή Γενικές Συνελεύσεις και Εκλογές, έτσι ώστε να μπορέσει η Ε.Φ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης να λειτουργεί κανονικά.  Παρόλαυτα η εκπροσώπηση δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι η ίδια, αφού δεν έγιναν εκλογές άρα δεν υπάρχουν αποτελέσματα για το 2019-2020.

  • Η άτυπη διαπαραταξιακή επιτροπή θα αρχίσει άμεσα εντατικές συζητήσεις με στόχο η Α’ Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου (σσ 2019) να είναι Καταστατική. Οι παρατάξεις δεσμεύονται δημόσια ότι θα κάνουν ότι καλύτερο μπορούν, έτσι ώστε το κείμενο που θα προταθεί στη Συνέλευση να είναι κοινής αποδοχής, πάντοτε στο πλαίσιο της οικείας νομοθεσίας.

Η άτυπη διαπαραταξιακή επιτροπή, σε τυχόν έγκριση των προτεινόμενων αλλαγών, θα καταθέσει τις αλλαγές που θα εγκριθούν στο οικείο πρωτοδικείο για επικαιροποιήση και έγκριση του καταστατικού.