Υπενθυμίζεται πως η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021.

Σημαντικές Προϋποθέσεις για να είναι δικαιούχος κάποιος φοιτητής:

 • Να είναι φοιτητής σε Δημόσιο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, ΔΙΠΑΕ)
 • Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ
 • Η οικία του φοιτητή στην Κύπρο να μην υπερβαίνει τα 200τμ
 • Να έχει περάσει τα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους, εξαιρούνται οι πρωτοετείς φοιτητές
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΔΕΝ δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα
 • Να μην διαμένει σε εστία του Πανεπιστημίου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά που θα μαζέψει ο κάθε φοιτητής πρέπει να τα παραδώσει στη γραμματεία του τμήματός του. Λόγω των μέτρων για πρόληψη και προστασία από την πανδημία, ο φοιτητής θα πρέπει να έρχεται σε επικοινωνία με τη γραμματεία του τμήματός του για την αποστολή των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών.

Επισημαίνουμε πως η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας του Taxisnet στον ακόλουθο σύνδεσμο:https://bit.ly/36i7tCZ

Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το username και το password που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Taxisnet.

Κατά την ηλεκτρονική αίτηση θα ζητηθούν τα πιο κάτω:

 • Ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου
 • Το ΑΦΜ
 • Ο ΑΜΚΑ ή Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας Ασθένειας (ΕΚΑΑ)
 • IBAN από ελληνική τράπεζα

Βήματα για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης:

Επιλέγουμε το πεδίο στη Νέα αίτηση – Ακαδημαϊκό έτος 2020-21, που αναφέρει «δημιουργήστε αίτηση για εσάς (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ)»

Στη συνέχεια επιλέγουμε «οι γονείς είναι κάτοικοι εξωτερικού»

Στο πεδίο που συμπληρώνουμε ΔΟΥ επιλέγουμε την εφορία στην οποία εκδώσαμε το ΑΦΜ.

Στο Βήμα 1, Ακαδημαϊκή ταυτότητα, συμπληρώνουμε τον αριθμό του Πάσο και του ΑΜΚΑ ή της ΕΚΑΑ

Στο Βήμα 2, Στοιχεία συζύγου, ανάλογα με το ισχύει συμπληρώνουμε τα στοιχεία του/ης συζύγου ή επιλέγουμε δεν είμαι έγγαμος

Στο Βήμα 3, Στοιχεία μισθωμένης κατοικίας, συμπληρώνουμε το ΑΦΜ μας και τον αριθμό του συμβολαίου

Στο Βήμα 4, αποδεχόμαστε την υπεύθυνη δήλωση και επιλέγουμε  έλεγχος κριτηρίων

Στο τελευταίο βήμα επιλέγουμε υποβολή αίτησης και στη συνέχεια συμπληρώνουμε το IBAN μας που θα γίνει το έμβασμα, τηλέφωνο και email επικοινωνίας.

Μόλις ολοκληρωθεί η αίτηση ο φοιτητής καλείται να την εκτυπώσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης και να την παραδώσει στη γραμματεία του τμήματός του, μαζί με τα απαραίτητα – δικαιολογητικά που εξηγούνται αναλυτικά πιο κάτω. Για αποφυγή λαθών, λόγω της κατάστασης με την Πανδημία, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται με το που ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση να έρχονται σε επικοινωνία με τη γραμματεία του τμήματος τους για το μέχρι πότε και πως μπορούν να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά που θα προσκομισθούν στη γραμματεία του τμήματος:

 • Βεβαίωση μόνιμης διαμονής στην Κύπρο. (Παρέχεται είτε από την κοινότητα/δήμο που διαμένει ο φοιτητής είτε από το γραφείο του Πολίτη)
 • Πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο στο οποίο αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή
 • Πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο, Παγκύπριας έρευνας των περιουσιακών στοιχείων τόσο του φοιτητή όσο και των γονιών του
 • Βεβαίωση υπεύθυνης δήλωσης από το ΚΕΠ Θεσσαλονίκης, που θα αναγραφεί ότι “δεν είμαι υπεύθυνος φορολογικής δήλωσης”, εφόσον δεν εργάζεται
 • Φορολογικές δηλώσεις γονέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020
 • Το αντίτυπο της ηλεκτρονικής αίτησης με τα αποτελέσματα όπως εμφανίζεται κατά την ολοκλήρωση της

Ξεκαθαρίζεται πως ο κάθε φοιτητής θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά βάση τη δική του οικογενειακή κατάσταση και ανάλογα με το τι θα δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση. Για παράδειγμα σε περίπτωση που οι γονείς είναι χωρισμένοι ο φοιτητής θα δηλώσει μόνιμη κατοικία την κατοικία του γονέα που μένει και αντίστοιχα στις φορολογικές δηλώσεις και στα περιουσιακά στοιχεία θα επισυνάψει μόνο του γονιού που διαμένει μαζί του, καθώς και το αντίστοιχο πιστοποιητικού διαζυγίου.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων: https://bit.ly/2SJUerI

Για όποια απορία προκύψει  κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή κατά τη συλλογή των δικαιολογητικών επικοινωνήστε μαζί μας.

Πληροφορίες:  Μάριος Ευαγόρου: 6946138901 / 97754772