Η Προοδευτική Δ.Κ.Κ.Φ. Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει για την έναρξη αιτήσεων για προπτυχιακές υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ)

Για περισσότερες πληροφορίες: Δήμητρα 6992131029

Η ανακοίνωση:

http://www.cyscholarships.gov.cy/ikyk/ikyk.nsf/All/5F38FE518F6A6E5CC2257EC0003E8A65?OpenDocument