Ενημερώνουμε  όλους τους νεοεισερχόμενους συμφοιτητές μας που εξασφάλισαν θέση στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, πως οι εγγραφές για την ακαδημαϊκή χρονιά 2020-2021, θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
Η διαδικασία εγγραφής θα ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα.
Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή σας.
Για πληροφορίες:
Μιχάλης: 96749208 / +306942619580
Μάριος: 99967456 / +306946138901