Ως Προοδευτική Κ.Φ. σας ενημερώνουμε πως μετά από συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου της Ελλάδας αποφασίστηκε:

  1. Επιστροφή των φοιτητών στην έδρα/ πόλη των Πανεπιστημίων τους
  2. Δια ζώσης κλινικές, εργαστηριακές ασκήσεις και ομάδες μελέτης μέχρι 30 εγγεγραμμένων φοιτητών και θεωρητικές διαλέξεις μαθημάτων μέχρι 50 εγγεγραμμένων φοιτητών
  3. Εξ αποστάσεως διδασκαλία για διαλέξεις μαθημάτων άνω των 50 εγγεγραμμένων φοιτητών
  4. Υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους στις περιπτώσεις διδασκαλίας/ μελέτης με φυσική παρουσία
  5. Στις κλινικές ασκήσεις θα ισχύουν τα μέτρα ατομικής προστασίας που ισχύουν για το προσωπικό χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας
  6. Τα εστιατόρια θα συνεχίσουν τον διαμοιρασμό φαγητού σε πακέτο.

Γραφείο Τύπου 24.08.2020