Εκτενής ενημέρωση για τα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες που χρειάζονται για την αίτηση του Στεγαστικού Επιδόματος. Τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020.

Σημαντικές Προϋποθέσεις για να είναι δικαιούχος κάποιος φοιτητής:

 1. Να είναι φοιτητής σε Δημόσιο Πανεπιστήμιο (ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, ΔΙΠΑΕ)
 2. Το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ
 3. Η οικία του φοιτητή στην Κύπρο να μην υπερβαίνει τα 200τμ
 4. Να έχει περάσει τα μισά μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους,εξαιρούνται οι πρωτοετείς φοιτητές.
 5. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΔΕΝ δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα
 6. Να μην διαμένει σε εστία του Πανεπιστημίου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ:

Τα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά που θα μαζέψει ο κάθε φοιτητής πρέπει να τα παραδώσει στη γραμματεία του τμήματός του. Λόγω των μέτρων για πρόληψη και προστασία από την πανδημία, ο φοιτητής θα πρέπει να έρχεται σε επικοινωνία με τη γραμματεία του τμήματός του για την αποστολή των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών.

Επισημαίνουμε πως η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας του Taxisnet στο σύνδεσμο ΕΔΩ. Για την είσοδο στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το username και το password που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Taxisnet.
Αφού συμπληρωθεί η ηλεκτρονική αίτηση αποστέλλονται τα δικαιολογητικά-πιστοποιητικά στη γραμματεία του τμήματος μετά από συνεννόηση μαζί της.

Κατά την ηλεκτρονική αίτηση θα ζητηθούν τα πιο κάτω:

 1. Ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου
 2. Το ΑΦΜ
 3. Ο ΑΜΚΑ ή Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλειας Ασθένειας (ΕΚΑΑ)
 4. IBAN από ελληνική τράπεζα

Βήματα για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης:

 • Επιλέγουμε το πεδίο στη Νέα αίτηση – Ακαδημαϊκό έτος 2019-20, που αναφέρει «δημιουργήστε αίτηση για εσάς (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ)»
 • Στη συνέχεια επιλέγουμε «οι γονείς είναι κάτοικοι εξωτερικού»
 • Στο πεδίο που συμπληρώνουμε ΔΟΥ επιλέγουμε την εφορία στην οποία εκδώσαμε το ΑΦΜ.
 • Στο Βήμα 1 συμπληρώνουμε τον αριθμό του Πάσο και του ΑΜΚΑ ή της ΕΚΑΑ
 • Στο Βήμα 2 συμπληρώνουμε ότι ισχύει
 • Στο Βήμα 3 συμπληρώνουμε το ΑΦΜ μας και τον αριθμό του συμβολαίου
 • Στο Βήμα 4 αποδεχόμαστε την υπεύθυνη δήλωση
 • Στο τελευταίο βήμα επιλέγουμε υποβολή αίτησης και στη συνέχεια συμπληρώνουμε το IBAN μας που θα γίνει το έμβασμα καθώς και email επικοινωνίας.
 • Μόλις τελειώσει η αίτηση ο φοιτητής καλείται να την εκτυπώσει και να την παραδώσει στη γραμματεία του τμήματός του

Απαραίτητα δικαιολογητικά – πιστοποιητικά που θα προσκομισθούν στη γραμματεία του τμήματος:

 1. Βεβαίωση μόνιμης διαμονής στην Κύπρο. (Παρέχεται είτε από την κοινότητα/δήμο που διαμένει ο φοιτητής είτε από το γραφείο του Πολίτη)
 2. Πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο στο οποίο αναγράφονται τα τετραγωνικά μέτρα της μόνιμης κατοικίας του φοιτητή
 3. Πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο, Παγκύπριας έρευνας των περιουσιακών στοιχείων τόσο του φοιτητή όσο και των γονιών του
 4. Βεβαίωση υπεύθυνης δήλωσης από το ΚΕΠ Θεσσαλονίκης, που θα αναγραφεί ότι “δεν είμαι υπεύθυνος φορολογικής δήλωσης”, εφόσον δεν εργάζεται.
 5. Φορολογικές δηλώσεις γονέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019.
 6. Το αντίτυπο της ηλεκτρονικής αίτησης με τα αποτελέσματα όπως εμφανίζεται κατά την ολοκλήρωση της

Ξεκαθαρίζεται πως ο κάθε φοιτητής θα προσκομίσει τα δικαιολογητικά βάση τη δική του οικογενειακή κατάσταση και ανάλογα με το τι θα δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση. Για παράδειγμα σε περίπτωση που οι γονείς είναι χωρισμένοι ο φοιτητής θα δηλώσει μόνιμη κατοικία την κατοικία του γονέα που μένει και αντίστοιχα στις φορολογικές δηλώσεις και στα περιουσιακά στοιχεία θα επισυνάψει μόνο του γονιού που διαμένει μαζί του, καθώς και το αντίστοιχο πιστοποιητικού διαζυγίου.

Αναλυτικά η εγκύκλιος του Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων:
📍ΕΔΩ

Για όποια απορία προκύψει  κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης ή κατά τη συλλογή των δικαιολογητικών επικοινωνήστε μαζί μας.

Πληροφορίες: Μιχάλης +30 6942619580, 96749208