Η Δ.Κ.Κ.Φ. Προοδευτική Θεσσαλονίκης ενημερώνει όλους τους συμφοιτητές μας που φοιτούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ότι μετά από ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου ανακοινώνει τα εξής:

“Προκειμένου να ολοκληρωθεί η ακαδημαϊκή διαδικασία κατά το τρέχον εαρινό εξάμηνο, οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν «εξ αποστάσεως» με κατάλληλες μεθόδους και πρακτικές, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές και όλες τις φοιτήτριες να λάβουν μέρος σ’ αυτές με συνθήκες ισονομίας, χωρίς κινδύνους για την υγεία τη δική τους, του οικείου περιβάλλοντός τους, αλλά και του προσωπικού του Πανεπιστημίου.”

“Ο χρόνος έναρξης και η διάρκεια των εξετάσεων κάθε Τμήματος θα προσδιορίζονται με αποφάσεις των Τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διανομή των συγγραμμάτων μέχρι τις 10 Ιουνίου, οι εξετάσεις θα μπορούν να ξεκινήσουν το νωρίτερο στις 17 Ιουνίου και συνιστάται να ολοκληρωθούν έως τις 31 Ιουλίου. Στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του 8ου εξαμήνου ή του 10ου εξαμήνου και άνω (για Σχολές τεταρτοετούς και πενταετούς φοίτησης αντίστοιχα) μπορούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να εξεταστούν «εξ αποστάσεως» και πριν από τη 17η Ιουνίου.”

Ανακοίνωση Συγκλήτου: https://bit.ly/2A5dDcT

Στην δική μας αντίληψη, είναι φανερό πως το Πανεπιστήμιο πιάστηκε απροετοίμαστο ένεκα της πανδημίας. Η υποχρηματοδότηση που δέχονται τα Πανεπιστήμιά μας τα τελευταία χρόνια, έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας και εκπαίδευσης, ενώ σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες του φοιτητόκοσμου. Αντιλαμβανόμαστε όμως πως γίνεται προσπάθεια από μεριάς Πανεπιστημίου να μην χαθεί το εξάμηνο και η εξεταστική.

Ως πρώτο βήμα, η απόφαση της Συγκλήτου μας βρίσκει θετικούς, αλλά δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας με τους αρμόδιους Πρυτάνεις Πανεπιστημίων, Κοσμήτορες Σχολών και Προέδρους Τμημάτων μέχρι να βεβαιωθούμε πως οι αποφάσεις του κάθε Τμήματος και της κάθε Σχολής θα εφαρμόσουν επακριβώς την απόφαση της Συγκλήτου σχετικά με τα ζητήματα που μας αφορούν θα παρθούν έγκαιρα και προς όφελος των φοιτητών.

Η προσπάθεια μας δεν θα σταματήσει μέχρι να βεβαιωθούμε ότι δεν θα χαθεί η εξεταστική και το εξάμηνο για κανένα συμφοιτητή μας, καθώς επίσης και οι ηλεκτρονικές διαδικασίες θα πραγματοποιηθούν με τρόπο δίκαιο και ορθό ως προς τον βαθμό αξιολόγησης και θα διασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης.

Επιπλέον ζητούμε όπως εξασφαλιστεί υλικοτεχνική και ηλεκτρονική υποστήριξη για όλους τους φοιτητές αλλά και να αντιμετωπιστούν τυχόν δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν στην ηλεκτρονική διαδικασία.

Αντιλαμβανόμενοι και αφουγκραζόμενοι την αγωνία των συμφοιτητών μας λόγω της πρωτόγνωρης κατάσταση που επικρατεί στο τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουμε αποστείλει email στους Πρυτάνεις Πανεπιστημίων, Κοσμήτορες Σχολών και Προέδρους Τμημάτων και των τριών Δημόσιων Πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης καταθέτοντας τους προβληματισμούς – ερωτήσεις μας ζητώντας διευκρινήσεις.

Γραφείο Τύπου
09/05/2020