Υποτροφίες:

Υποτροφίες δίνονται απο το ‘Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας (ΙΚΥ) σε φοιτητές που πρώτευσαν στις προεισαγωγικές εξετάσεις.

Προϋποθέσεις για τη συνέχιση της υποτροφίας είναι:

  1. να έχει αριστείο από το Λύκειο
  2. τα επόμενα έτη, να χρωστά μόνο κάτω από δύο μαθήματα

Εάν δεν πληρεί και τις δύο προϋποθέσεις η υποτροφία αναστέλλεται μέχρις ότου εκπληρωθούν.

 

Βοηθήματα:

Οι φοιτητές που σπουδάζουν στην Ελλάδα δικαιούνται,  αφού υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας,  ένα χρηματικό βοήθημα.  Αυτό το βοήθημα το δικαιούνται παιδιά προσφύγων,  αγνοουμένων,  εγκλωβισμένων και γενικά παθόντων απο το 1955 εώς και σήμερα.

 

Χορηγία απο το κράτος:

Με βάση νομοθεσία που ψηφίστηκε το 1996 το κράτος χορηγεί στους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό το ποσό των 1000 Λ.Κ.(1700 EU) για κάθε έτος σπουδών.  Για περισσότερες πληροφορίες και προμήθεια αίτησης απευθυνθείτε στο Υπουργείο Οικονομικών ή στα κατά τόπους Γραφεία των Επάρχων.

 

Υποτροφία ΙΚΥ Κύπρου:

Η υποτροφία αυτή εμπερικλείεται μέσα στο πρώτο ολοκληρωμένο πακέτο φοιτητικής μέριμνας που δόθηκε από την κυβέρνηση Χριστόφια. Το συνολικό κονδύλι για υποτροφίες είναι 5 εκατομμύρια ευρώ και έχει υπολογιστεί ότι θα το παίρνουν το 10% των φοιτητών που θα σπουδάζουν στο εξωτερικό. Η υποτροφία δίνεται βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων και θα είναι 2000 ευρώ για κάθε δικαιούχο. Τα κριτήρια μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα της Προοδευτικής.

  

Κάρτα σίτισης:

Για την έκδοση της χρειάζονται:

  1. Φορολογική Δήλωση
  2. Αίτηση που παίρνεις απο τα επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας

Με την απόκτηση της κάρτας σίτισης οι φοιτητές μπορούν να σιτίζονται (πρόγευμα -γεύμα-δείπνο) δωρεάν δύο φορές την ημέρα στο εστιατόριο της σχολής τους.

Στο εστιατόριο του Παντείου η σίτιση είναι δωρεάν καθημερινά. Πληροφορίες για τον τρόπο χορήγησης κωδικού σίτισης παρέχονται στις γραμματείες της σχολής.

 

Δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου – ΠΑΣΟ:

Η διάθεση του δελτίου γίνεται απο τις γραμματείες των σχολών.  Παραχωρείται στους φοιτητές κατά την εγγραφή τους και χρησιμεύει στις αστικές συγκοινωνίες. Ο κάτοχος του δελτίου μπορεί να εξασφαλίσει μειωμένης τιμής εισιτήριο (φοιτητικό) και μειωμένης τιμής καρτα διαρκείας η οποία εκδίδεται στα κατά τόπους περίπτερα του ΟΑΣΑ και στους σταθμούς του Μετρό.

 

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών:

Χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδο,α χιλίων (1000) ευρώ, μεταξύ άλλων και  στους προπτυχιακούς φοιτητές Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Εάν μια οικογένεια έχει δύο ή τρία παιδιά που σπουδάζουν, δικαιούνται όλα τα επίδοματα. Το επίδομα χορηγείται για τόσα χρόνια όσα είναι και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών. Δεν δικαιούνται επίδομα όσοι διαμένουν σε εστίες ή οικοτροφεία.

  

Φοιτητική ταυτότητα:

Η Φοιτητική Ταυτότητα προσφέρει ωφελήματα αποκλειστικά για φοιτητές και ταυτόχρονα  είναι συνδεδεμένη με την Κάρτα Νέων Euro προσφέροντας έτσι στους φοιτητές μειωμένες τιμές σε προϊόντα και υπηρεσίες τόσο στην Κύπρο όσο και σε 41 χώρες της Ευρώπης. Ο Οργανισμός Νεολαίας εκδίδει της Φοιτητικής Ταυτότητας – Κάρτα Νέων

Οι φοιτητές εξωτερικού  μπορούν να απευθύνονται για έκδοση της Φοιτητικής Ταυτότητας στο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου στη Λευκωσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για έκδοση της Φοιτητικής Ταυτότητας είναι η συμπλήρωση σχετικού εντύπου και η προσκόμιση αντίγραφου της πολιτικής ταυτότητας, βεβαίωση φοίτησης από την Σχολή στην οποία φοιτούν και μία μικρή φωτογραφία (μεγέθους διαβατηρίου).