Φοιτητικό κίνημα

Όριο συνταξιοδότησης
Η εκάστοτε επέκταση του ορίου πλήττει άμεσα τη νέα γενιά και την οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ανεργία. Έχει ως αποτέλεσμα τη θυματοποίηση χιλιάδων προς τέρψη λίγων. Αποδεικνύεται ότι στα δικά τους πλάνα η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στο 63ο ήτανε μόνο η αρχή. Το μέτρο θα έχει οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, επιφορτίζοντας τα δημόσια οικονομικά, πλήττουν την παραγωγικότητα και παράλληλα αυξάνουν την ανεργία στους νέους. Ταυτόχρονα η συγκεκριμένη λογική ανοίγει την πόρτα προς την εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού. Η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης σε όποια χώρα της Ευρώπης και αν εφαρμόστηκε οι κοινωνικές επιπτώσεις ήταν αλυσιδωτές. Δημιουργούν αυξημένη ανεργία με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύονται οι εργοδότες την τεράστια ζήτηση για εργασία για να επιβάλουν μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας. Η Προοδευτική θα πρέπει να παραμείνει πρωτοστάτης ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια επαναφοράς και περαιτέρω αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης, αλλά και κάθε παρόμοιο αντιφοιτητικό και αντινεανικό μέτρο.

Δημόσια και δωρεάν παιδεία
Αναφαίρετο δικαίωμα όλων των Κυπρίων αποτελεί η δημόσια και δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση στον τόπο τους. Θεωρούμε καθήκον του κράτους να στηρίζει ολόπλευρα το δημόσιο πανεπιστήμιο, ενώ το ύψος των κρατικών κονδυλίων για την παιδεία θα πρέπει να είναι ευθέως ανάλογο της κοινωνικής προόδου. Η εξαγγελία Σχολής Καλών Τεχνών, η ίδρυση και λειτουργία της Νομικής Σχολής, η ίδρυση τμημάτων Επιστημών Αποκατάστασης (Φυσικοθεραπεία, Εργοθεραπεία κλπ.) στο ΤΕΠΑΚ, το πρώτο ολοκληρωμένο πακέτο φοιτητικής μέριμνας καθώς και η επιδίωξη για κατάργηση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα των δημόσιων πανεπιστημίων, είναι μόνο μερικά από αυτά που προώθησε η κυβέρνηση Δημήτρη Χριστόφια. Η ΕΦΕΚΘ κακίζει τις συνεχείς προσπάθειες κλεισίματος της Ιατρικής Σχολής στην Κύπρο, βάζοντας μικροκομματικά συμφέροντα πάνω από το συμφέρον της κυπριακής νεολαίας. Επίσης καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την απαράδεκτη δήλωση του Νίκου Αναστασιάδη για επιβολή διδάκτρων στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Εναντιωνόμαστε στην συγχώνευση της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΤΕΠΑΚ, της εισαγωγής τριετών προγραμμάτων σπουδών στα δημόσια πανεπιστήμια.

Διακήρυξη της Μπολόνια
Η Διαδικασία της Μπολόνια (1999), αποτελεί το βασικό εργαλείο για την προώθηση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιωτικοποίησης των πανεπιστημίων και πλήρους πρόσδεσής τους στις ανάγκες του κεφαλαίου. Βασικός στόχος της είναι η δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Χ.Α.Ε), ανταγωνιστικού απέναντι στα εκπαιδευτικά συστήματα των ΗΠΑ και των άλλων βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών. Με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόζεται η Διαδικασία της Μπολόνια σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., γίνεται σταδιακή προσπάθεια εφαρμογής της και στα κυπριακά πανεπιστήμια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, αποτελεί η δημιουργία «Γραφείων διασύνδεσης με τις επιχειρήσεις» μέσα στα κυπριακά και ελληνικά πανεπιστήμια, γεγονός που μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, όπως και κάθε λογική υποταγής της παιδείας μας στο Κεφάλαιο και τα κέρδη του. Το κυπριακό φοιτητικό κίνημα, έχει να επιδείξει πολλά χρόνια αγώνων για τη δημόσια και δωρεάν παιδεία, την ίδρυση δημόσιων πανεπιστημίων που θα δίνουν ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση για την κυπριακή νεολαία, κατακτήσεις για κρατική φοιτητική μέριμνα και ολοκληρωμένη επιστημονική κατάρτιση. Δηλώνουμε, ότι στο δρόμο που χαράζουν οι χιλιάδες φοιτητές των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, έτσι κι εμείς δεν θα μείνουμε απλοί θεατές στην υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση της παιδείας μας.

Επέκταση ειδικής χορηγίας-Χορηγία ν+1-2:
Επαναδιατυπώνουμε τη θέση μας για επέκταση της ειδικής χορηγίας σε όλους τους υπόλοιπους δικαιούχους, οι οποίοι σήμερα δεν απολαμβάνουν του δικαιώματος αυτού. Τονίζουμε ότι για την επιβολή εισοδηματικών κριτηρίων στην παροχή της ειδικής χορηγίας θα πρέπει να επιβαρύνονται τα ψηλότερα εισοδηματικά στρώματα, αφού ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ο συσσωρευμένος πλούτος πρέπει να ενισχύσει το κράτος και όχι το κράτος τον συσσωρευμένο πλούτο. Θεωρούμε πως πρέπει να επαναφερθεί η χορηγία στους ν+1-2 φοιτητές, αφού είναι δύσκολοι οικονομικά οι καιροί. Για όλους τους φοιτητές θα πρέπει να ισχύει ειδική ρύθμιση για το θέμα της χορηγίας ούτως ώστε να την δικαιούνται μέχρι και 2 χρόνια μετά τον κανονικό χρόνο αποπεράτωσης των σπουδών τους. Η Προοδευτική δηλώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι, όπως στο παρελθόν έτσι και σήμερα, θα παραμένει θεματοφύλακας της χορηγίας.

Θέση για την Φοιτητική Χορηγία και το Φοιτητικό Πακέτο
Από θέση αρχής, εμείς λέμε πως σωστά στοχεύονται τα ψηλότερα εισοδηματικά στρώματα, αφού ιδιαίτερα αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ο συσσωρευμένος πλούτος πρέπει να ενισχύσει το κράτος και όχι το κράτος τον συσσωρευμένο πλούτο μέσα από κοινωνικές παροχές ή επιδόματα. Αντιθέτως, σε περίοδο κρίσης τα μεσαία και ιδιαίτερα τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα του λαού, έχουν αυξημένη ανάγκη της στήριξης του κράτους για να μπορέσουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Γι αυτό η γενικότερη φιλοσοφία στόχευσης της φοιτητικής χορηγίας μας βρίσκει σύμφωνους. Παράλληλα όμως επιδιώκουμε την περαιτέρω στήριξη των χαμηλότερων εισοδηματικών στρωμάτων καθώς είναι τα πρώτα θύματα που βρίσκονται αντιμέτωποι με την αβεβαιότητα εξασφάλισης του αγαθού της μόρφωσης. Η Προοδευτική καταδικάζει τη μείωση του οικογενειακού εισοδήματος, για την στόχευση της χορηγίας στις 59.000, που κατά συνέπεια μειώνεται ο αριθμός των δικαιούχων φοιτητών. Επίσης δεν αποδεχόμαστε την μείωση κατά 7 εκατομμύρια στο προϋπολογισμό της Βουλής.

Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την νέα επίθεση της Κυβέρνησης ΔΗΣΥ, στα κεκτημένα των φοιτητών. Το νέο κουτσούρεμα της φοιτητικής χορηγίας όπως το προώθησε η Κυβέρνηση, ερχόταν να στερήσει ξανά σε πολλούς φοιτητές το δικαίωμα στη μόρφωση, μέσα από την ανεπαρκή κρατική στήριξη. Συγκεκριμένα, η πρόταση της Κυβέρνησης ερχόταν να μειώσει το όριο των περιουσιακών στοιχείων περίπου κατά 60%, στις 500 000 για τα περιουσιακά στοιχεία όλης της οικογένειας σε εκτιμήσεις του 2013. Είναι κοινά αποδεκτό ότι, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις του 2013 είναι ξεκάθαρα παραφουσκωμένες, άρα δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία των περιουσιών των οικογενειών. Από την άλλη κληρονομικά περιουσιακά στοιχεία πολλών οικογενειών, όπως και το γεγονός ότι το ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Κύπρο είναι πολύ υψηλό, οδηγεί πάρα πολλές οικογένειες εκτός του δικαιώματος λήψης της φοιτητικής χορηγίας. Οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, οικογένειες με ένα ή και δύο άνεργους οι οποίες όμως τα περιουσιακά τους στοιχεία ξεπερνούν το χαμηλό νέο όριο, θα αφήνονταν χωρίς κρατική βοήθεια για τις σπουδές των παιδιών τους.

Επιπρόσθετα, η προδιαγραφόμενη μη αξιοποίηση ολοκλήρου του κονδυλιού από τους εναπομείναντες δικαιούχους, θα έδινε το έναυσμα για περαιτέρω αποκοπές του προϋπολογισμού που αφορά το συνολικό κονδύλι της φοιτητικής χορηγίας στο άμεσο μέλλον.

Καταδικάζουμε επίσης την προσπάθεια κατάργησης του Πακέτου Κρατικής Φοιτητικής μέριμνας, το οποίο μέσα από μια συγκεκριμένη πολιτική στόχευσης, δίνει οικονομική ανάσα σε όσες οικογένειες φοιτητών είχαν την περισσότερη ανάγκη. Το Πακέτο Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας, το οποίο επιχειρεί να καταργήσει η Κυβέρνηση Αναστασιάδη, δινεί βάσει μοριοδότησης ενίσχυση σε φοιτητές για αγορά Η/Υ, σίτιση , στέγαση, αγορά βιβλίων κ.α., καθώς και οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές του εξωτερικού πάντοτε βασισμένο σε στοχευμένα εισοδηματικά κριτήρια, σαν συμπληρωματική ενίσχυση της Φοιτητικής Χορηγίας στις βασικές ανάγκες των φοιτητών.

Ο Υπουργός Παιδείας μετά από συνάντηση που είχε με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων υποχώρησε μπροστά στα δίκαια αιτήματα που παρέταξε ενώπιον του το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. Ο Υπουργός αποδέχτηκε τα αιτήματα μας ότι φοιτητική χορηγία και φοιτητικό πακέτο θα παραχωρηθούν στους φοιτητές με τον ίδιο τρόπο που παραχωρήθηκαν πέρσι σε ότι αφορά τη φετινή χρονιά! Οι δίκαιες αντιδράσεις, οι κινητοποιήσεις, ο ξεσηκωμός των φοιτητών δικαιώθηκε!

Αυτή η θετική εξέλιξη δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά επιστέγασμα του δυναμικού αγώνα που έδωσαν οι φοιτητές τον τελευταίο καιρό, από την ώρα που γνωστοποιήθηκε το νομοσχέδιο-έκτρωμα από το Υπουργείο Παιδείας. Αποτελεί κατάκτηση για τους φοιτητές που απέδειξαν πως δεν υποτάσσονται στα οδυνηρά σχέδια της λιτότητας που επιχειρεί να τους επιβάλει η κυβέρνηση Αναστασιάδη.

Προφανώς η μαζική και γεμάτη παλμό κινητοποίηση εκατοντάδων φοιτητών απέστειλε τα μηνύματα που έπρεπε στους κυβερνώντες. Τους υπενθύμισε ότι η νέα γενιά του τόπου δεν πρόκειται να αποδεχτεί μέτρα που κουτσουρεύουν τα όνειρα της, που της στερούν το δικαίωμα στη μόρφωση και τη δουλειά.

Την ίδια στιγμή, ως Προοδευτική, δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι με την ίδια αγωνιστική διάθεση δεν θα κάνουμε βήμα πίσω και θα συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε στον αγώνα μας ώστε να μην περικοπεί η φοιτητική χορηγία και το φοιτητικό πακέτο. Οι μάχες μας σε όλους τους χώρους σπουδών συνεχίζονται με την ίδια ένταση και ακόμα περισσότερο σθένος. Σε αυτή τη μάχη καλούμε τον κάθε φοιτητή να συστρατευτεί μαζί μας.

Αεροπορικά ναύλα:
Οι τιμές των αεροπορικών ναύλων αποτελούν ένα από τα το κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι φοιτητές του εξωτερικού. Τα πανάκριβα ναύλα, που αναγκάζονται να καταβάλλουν τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο οι φοιτητές, αποτελούν ένα σημαντικό κονδύλι το οποίο επιβαρύνει τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αν σε αυτά προστεθούν τα ενοίκια, η σίτιση και γενικά το κόστος ζωής, τότε γίνεται πολύ δύσκολο για μια οικογένεια να σπουδάσει τα παιδιά της, ιδιαίτερα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε.

Στέγαση:
Υποστηρίζουμε την άμεση επίλυση του στεγαστικού προβλήματος με αύξηση του αριθμού των δωματίων που παραχωρούνται στις φοιτητικές εστίες και τη χορήγηση επιπρόσθετου στεγαστικού επιδόματος σ’ όλους τους άπορους Κύπριους φοιτητές.

Υποτροφίες:
Η ίδρυση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) αποτέλεσε σίγουρα μια θετική εξέλιξη στην προσπάθεια απάμβλυνσης των οικονομικών προβλημάτων των Κυπρίων φοιτητών. Η κυβέρνηση Αναστασιάδη δεν δίστασε να μειώσει κατά 1 εκατομμύριο τα ποσά για τις υποτροφίες του Ι.Κ.Υ, που αυτό συνεπάγεται τη μείωση των δικαιούχων ή του ύψους της χορηγίας. Η Προοδευτική τοποθετείτε συνειδητά ενάντια στις αλλεπάλληλες προσπάθειες μετοχοποίησης του διαχρονικού αιτήματος του φοιτητικού κινήματος.

Φοιτητική Ταυτότητα:
Μετά από πολύχρονους αγώνες του φοιτητικού κινήματος και πιέσεις προς την κυβέρνηση για ουσιαστική και νομικά κατοχυρωμένη θεσμοθέτηση της ιδιότητας του φοιτητή στην Κύπρο, δημιουργήθηκε ο θεσμός της φοιτητικής ταυτότητας. Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για την υλοποίηση του θεσμού αυτού. Οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις, καθώς και η αποφασιστικότητα η οποία επέδειξαν οι εμπλεκόμενοι φορείς σε αυτή την διαδικασία απέδωσαν καρπούς, αφού η υλοποίηση της απόφασης παίρνει σάρκα και οστά την τελευταία τριετία. Πέραν τούτου, εμείς, το φοιτητικό κίνημα του τόπου, θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε προς όλες τις κατευθύνσεις ούτως ώστε η φοιτητική ταυτότητα να εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα ουσιαστικά ωφελήματα, τα οποία θα κατοχυρώνουν την μορφή της κρατικής μέριμνας που δικαιούται να απολαμβάνει ο εκάστοτε φοιτητής. Τεράστιο βήμα προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της φοιτητικής ταυτότητας αποτελεί η εξασφάλιση μειωμένων αεροπορικών εισιτηρίων με την επίδειξη της.

Θα πρέπει να προωθηθούν κι άλλοι τρόποι έκδοσης της φοιτητικής ταυτότητας όπως:

Να σταλούν επιστολές από το Υπουργείο Παιδείας και τον Οργανισμό Νεολαίας σε όλους τους φοιτητές, στους χώρους μόνιμης διαμονής τους. Να εξηγείται στις επιστολές αυτές η σημασία της φοιτητικής ταυτότητας, να περιγράφονται αναλυτικά τα ωφελήματα που συνδέονται με την κάρτα, η προοπτική επέκτασης των ωφελημάτων, ο τρόπος έκδοσης της και να εσωκλείεται και αίτηση έκδοσης της ταυτότητας.
Να ενταθεί η εκστρατεία προώθησης της φοιτητικής ταυτότητας, με διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και περιοδικά που απευθύνονται στη νεολαία.
Να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να μεταφερθεί το μηχάνημα έκδοσης της ταυτότητας στις Πρεσβείες και τα Προξενεία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε χώρες όπου σπουδάζουν Κύπριοι φοιτητές και να στηθούν εκεί επιτελεία.
Η ΕΦΕΚΘ ως το πρωτοβάθμιο όργανο των Κυπρίων φοιτητών της Θεσσαλονίκης, έχει καθήκον και υποχρέωση, να ενημερώνει και να αναλαμβάνει την έκδοση της φοιτητικής ταυτότητας.
Μετεγγραφές
Επιδιώκουμε νομοθετική τροποποίηση της σχετικής διάταξης, ώστε να ισχύουν και για τους Κύπριους οι ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους Ελλαδίτες συμφοιτητές μας. Ως Προοδευτική θα πρέπει να ζητήσουμε το συντομότερο την προώθηση του ζητήματος στην ΠΟΦΕΝ, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς επίσης και στα κοινοβουλευτικά κόμματα της Ελλάδας.

Βελτίωση της λειτουργίας και όχι κατάργηση του ΚΥΣΑΤΣ.
Υπάρχουν φωνές που επιδιώκουν την μετατροπή του Κυπριακού Συμβουλίου Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών σε κέντρο πληροφόρησης με χαρακτήρα αποκλειστικά συμβουλευτικό. Απώτερος στόχος φαίνεται είναι η αποδυνάμωση των Δημοσίων Ανώτερων και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Κάτι τέτοιο συνιστά πράξη εξυπηρέτησης αλλότριων, προς τη Δημόσια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του τόπου, συμφερόντων επιζήμιων για το μέλλον της παιδείας και των φοιτητών. Η πολιτεία έχει υποχρέωση να αναβαθμίσει τον θεσμό του ΚΥΣΑΤΣ και να διορθώσει τα κακώς έχοντα στη λειτουργία του.

Επιβολή πλαφόν στην αύξηση των διδάκτρων των ιδιωτικών πανεπιστημίων
Με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Χριστόφια διαμορφώθηκε πρόταση για τροποποίηση του νόµου µε βασικό στόχο του τροποποιητικού νομοσχεδίου, να είναι ο έλεγχος της αύξησης αλλά και του ύψους των διδάκτρων από τον υπουργό. Μετά από πολλές παρεµβάσεις του ΑΚΕΛ στη Βουλή, εγκρίθηκε νομοσχέδιο το οποίο προστατεύει τους φοιτητές των ιδιωτικών από την αισχροκέρδεια. Στο εν λόγω νομοσχέδιο παρέχεται το δικαίωµα στον Υπουργό να εγκρίνει το ύψος των διδάκτρων, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει 1½ φορά τον πληθωρισµό.

Με την εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη η αισχροκέρδεια σε βάρος των φοιτητών των ιδιωτικών πανεπιστημίων δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία του πλαφόν ούτε από πλευράς των πανεπιστημίων, αλλά ούτε και του υπουργείου. Η Προοδευτική ζητά την εφαρμογή της νομοθεσίας του πλαφόν, στα δίδακτρα των πανεπιστημίων. Θα σταθούμε ενάντια σ’ αυτούς που θέλουν να αισχροκερδούν σε βάρος των φοιτητών. Εμείς δεν αποδεχόμαστε να μας στερήσει κανείς το δικαίωμα μας στη μόρφωση.